De taal van huilen

De taal van huilen

Een baby is heel gevoelig voor wat er om zich heen gebeurt. Hij doet al vroeg ervaringen op, veel vroeger dan we altijd hebben aangenomen. Sommige baby’s hebben het lastig om al die ervaringen een plek te geven. Huilen kan dan een manier zijn om de spanning die hij hierbij opbouwt, te ontladen.

Tot op vandaag wordt huilen vaak (eenzijdig) geïnterpreteerd als een teken van lichamelijk ongemak, pijn, of een manier om aandacht te vragen. Dat is jammer, want huilen is, zeker bij jonge baby’s, een basisbehoefte, en is daarmee net zo belangrijk als eten en slapen.

Deze totaal andere manier om te kijken naar huilen, opent heel wat nieuwe perspectieven om baby’s (én peuters) die huilen op te vangen.

Dit wordt de inhoud van de vorming.