De emotionele ontwikkeling van baby’s

De emotionele ontwikkeling van baby’s

Deze vorming wil een aantal baanbrekende nieuwe inzichten i.v.m de emotionele ontwikkeling van baby’s belichten.

Reeds voor de geboorte is een baby heel vatbaar voor wat er om zich heen gebeurt. Op een heel basaal niveau ervaart hij de (fysische én emotionele) omgeving waarin hij groeit. Die ervaringen zijn de voorlopers van én evolueren naar emoties die we slechts veel later benoemen als vreugde, verdriet, angst, kwaadheid, verlangen,…

Ook de ontwikkeling van hechting – vertrouwen vs. wantrouwen – ontwikkelt zich al veel vroeger dan altijd werd aangenomen. Hoe baby’s later omgaan met scheiding, hoe ze reageren op vreemden, hoe ze hun omgeving exploreren, hoe ze omgaan met veranderingen,… is slechts een weerspiegeling van hoe de hechting met de primaire vertrouwensfiguur, de mama, is verlopen.

De ontwikkeling van hechting kent een 5-tal kritische momenten : momenten die het basisvertrouwen – dat baby’s in se hebben – bevestigen of onder druk zetten.

Hoe we het hechtingspatroon van baby’s kunnen herkennen, en welke betekenis hechtingspatronen kunnen hebben op langere termijn, komt ook aan bod in de vorming.